‘Nóg meer festival op corsozaterdag’

Het spreekwoord gaat niet voor niks: stilstand is achteruitgang. De organiserende Christelijke Oranje Vereniging (COV) evalueert ieder jaar wat er beter en anders kan tijdens het corso. Daaruit kwamen dit jaar twee belangrijke verbeterpunten: corsozaterdag en het juryleerplan. Voorzitter Hoege Heetebrij en jurybegeleider Aline Mooiweer praten je bij!

Het corsofestival op zaterdag 19 augustus 2023 gaat op de schop. Het sloeg niet aan zoals de COV voor ogen heeft, vertelt Hoege Heetebrij. “De zaterdag van het corso werd de laatste jaren steeds drukker en de corsowagens steeds groter. Als we alle lengtes van de creaties bij elkaar optellen zijn we dit jaar zelfs 65 meter langer dan vorig jaar. We hadden simpelweg te weinig ruimte, te weinig festivalidee en de groepen kregen te weinig aandacht.”

Parcours

Om daar verandering in te brengen, heeft de COV een aantal zaken verandert, waaronder het parcours. “Het is geen kruis meer, maar een rondje. Het begin is nog altijd op de Monnikenweg, dan bonkenhaveweg, Vossenkamp, Sint Jansweg en dan weer Vossenkamp. Alle wagens hebben genoeg ruimte en het is makkelijker lopen.” Ook gaat er met twee in plaats van drie verschillende groepen worden gewerkt. “Om het halfuur gaan wagens 1,3,5… en 2,4,6… enzovoorts spelen. Het publiek heeft meer tijd en voor de corsogroepen is het makkelijker.” Om nog meer festivalgevoel te creëren, komt er over het hele terrein catering te staan.

Andere tijden

Ook de tijden van het corsofestival veranderen lichtjes, vertelt Aline. “Het was altijd van 12:00 tot 15:00 uur figureren en dan om 16:00 uur wegrijden. Voor groepen met veel figuratie was 12:00 uur erg vroeg, dus hebben we het allemaal met een uurtje verlaat.” Het corsofestival vindt nu plaats van 13:00 tot 16:00 uur. Om 17:00 uur rijden de wagens weg. De tijd van de prijsuitreiking in de feesttent ’s avonds blijft hetzelfde. “Die is altijd kwart voor negen. Dat wordt nog wel eens vergeten.”

Door bovenstaande aanpassingen hoopt de COV een beter en sfeervoller corsofestival te creëren. Een zaterdag waar de bezoekers meer terugkrijgen voor het geld dat ze hebben betaald. En de groepen meer tijd en ruimte om hun creatie te laten zien. “We hopen er wat moois van te maken”, besluit voorzitter Hoege Heetebrij

Het juryleerplan

Ook het juryleerplan gaat drastisch op de schop. De jury’s gaven al een aantal jaren aan weinig tijd te hebben om de corsowagens te beoordelen. Over beide rondes maar veertig seconden per wagen. In die tijd vier categorieën jureren is lastig. Daarom zullen jury’s voortaan op drie categorieën beoordelen: algemene indruk, vormgeving en afwerking.

Meer aandacht voor details

Het onderdeel afwerking brengt de grootste verandering met zich mee. “De jury’s krijgen voortaan voor het corso al de kans om de wagens te bekijken. Dit gaat gebeuren van 12:00 tot 13:15 uur. We zullen het structureren, zodat elke wagen evenveel tijd krijgt om bekeken te worden”, belooft Aline. Als de jury er is, mogen de corsogroepen de voorbereidingen voor het corso uitvoeren zoals ze dat gewend zijn. Het is niet de bedoeling dat er uitleg over de wagen aan een jurylid gegeven wordt. “De juryleden zijn allemaal corsobouwers en hebben affiniteit met het corso. Een eerste indruk kunnen ze nog niet krijgen, maar ze kunnen al wel kijken naar afwerking en bepaalde punten waar ze op moeten letten”, vertelt Hoege. Aline: “De eerste indruk kunnen juryleden pas krijgen als de wagen op het parcours is met muziek en eventuele figuratie en beweging. Jury’s kunnen op deze manier beter letten op details en afwerking. Daardoor kunnen subcategorieën eerlijker beoordeeld worden.”

De algemene indruk

De algemene indruk gaat een prominentere plek krijgen. De twaalf wagens gaan daar in totaal 2880 punten verdelen. Voor vormgeving en afwerking is dit aantal 1140. “Tijdens de juryavond in oktober hebben we met alle corsogroepen gesproken. Daar kwam naar voren dat zij de algemene indruk het belangrijkst vonden. Dit is ook een wens vanuit de jury’s en organisatie. Veel groepen wilden zelfs een subcategorie voor eerste indruk, dit hebben we niet gedaan. Maar we hebben de algemene indruk heel belangrijk gemaakt”, vertelt Aline.

Kritische jury

Het juryleerplan mocht wel wat kritischer vonden veel corsogroepen. Of de kritische jury er gaat komen, is de vraag. “We krijgen de input van de juryleden op de dag van het corso, als daar kritische noten instaan dan zet ik die erin. Maar als ze er niet instaan, dan kunnen we het er ook niet in gaan zetten.” Benoemen gaat Aline het wel. “Dat doen we elk jaar. Ook vorig jaar stonden er kritische noten in, maar wel politiek correct verwoord. Iets wat lelijk is kan ook minder mooi zijn.”

Materiaalgebruik

Ook in alle subcategorieën zijn wat aanpassingen te vinden. Zo gaat er niet meer specifiek op techniek gejureerd worden, maar is dat dit jaar optioneel. “De jury gaat kijken of de eventuele toegepaste techniek een meerwaarde heeft. Daardoor wordt er dus specifieker gejureerd”, vertelt Hoege. Maar er zijn nog meer kleine veranderingen. Zo gaat er op materiaalgebruik worden gelet. Heeft het alternatieve materiaal een meerwaarde? Is er goed gebruik gemaakt van de verschillende materialen op de wagens? En ook de verwerking van de dahlia krijgt meer aandacht. “We willen stimuleren nóg meer aandacht te besteden aan de afwerking” vertelt Aline.

Belichting en figuratie

Ook de belichting- en figuratiejury’s vinden aanpassingen op hun formulieren. “Tegenwoordig kan je met belichting heel veel doen. Je kunt halve lichtshows weggeven. Die moeite willen we graag belonen”, zegt Aline. Bij de figuratie gaat meer aandacht besteed worden aan grime en kleding. “Ook zullen juryleden meer letten op de toegevoegde waarde en duidelijkheid van de figuratie. Het verhaal moet duidelijk overkomen.”

De COV hoopt meer groepen kansen te bieden. “Er hangen tegenwoordig mooie bedragen aan de belichtings- en figuratieprijzen. En elke groep krijgt evenveel kans daar wat moois uit te halen. Dat besef komt ook steeds meer. Vroeger was de jubel op vrijdag enorm en zaterdag bleef het bij een applausje. Tegenwoordig wordt er serieus gejuicht als je de figuratie of belichting binnensleept. Dat vind ik echt een leuke verandering!”, besluit Aline.

Social Media