MET PIJN IN HET HART…

Eerst de belichting met zorg veiligstellen voor volgend jaar. Dan de laag bloemen, kranten en tape losscheuren van het ijzer. Vervolgens met het betonijzer van de constructie losrukken. En tot slot constructiekokers en -buizen losslijpen en -branden en het onderstel kaal maken.

Dat is de volgorde die de corsogroepen doorgaans hanteren bij het afbreken van de wagen vandaag. Een dag die elk jaar opnieuw voor hartpijn zorgt. Want tja… Maanden zwoegen eindigt ook dit jaar weer in de container. Zoals hier bij corsogroep Hebbes.

Social Media