“Het zijn altijd drukke en gezellige dagen in de manege”

Een wagen zonder dahlia’s is hetzelfde als een schilderij zonder verf. Het kan niet zonder. De bloemencommissie zorgt ervoor dat dit ook niet gebeurt. Robert van Benthem is dé verkoper van de vijfkoppige commissie en hij vertelt onder andere over de logistieke puzzel en de drukke maar bovenal gezellige prikdagen.

“Het is belangrijk dat zaken als in- en verkoop van dahlia’s centraal worden geregeld”, vertelt Robert. “De verdeling van de bloemen is dan zo gelijkwaardig mogelijk en dat is belangrijk. Ook bij eventuele tekorten zorgt de commissie dat iedere groep verhoudingsgewijs minder bloemen krijgt. Zo staat iedere groep ongeveer voor dezelfde uitdaging.”

Logistieke puzzel

Een gemiddelde groep bestelt 600 tot 700 kisten. Dit komt neer op een wagen van een minimaal 250.000 bloemen. Vorige week hebben alle groepen de lijst met het aantal benodigde kisten van dit jaar moeten inleveren. De bloemencommissie gaat daar nu mee aan de slag. “Al die lijstjes zijn samengevoegd in een schema waardoor wij weten welke soorten en hoeveel bloemen er nodig zijn.” Bij de bloemencommissies van de andere corso’s wordt opgevraagd hoeveel bloemen er van welk soort beschikbaar zijn en ook dit wordt verwerkt in een schema. Zo kan je heel makkelijk zien wat de vraag en het aanbod is. Daarna begint de logistieke puzzel; wat ga je waar weghalen? “Het moet wel in de vrachtwagen passen. Dat maakt het een heel ‘gepriegel’”, aldus Robert.

Prikdagen

Tijdens de corsoweek bevindt het hoofdkwartier van de bloemencommissie zich in de manege aan de Zuurbeek. “Vanaf dinsdag komen de eerste bloemen binnen. Eerst die van Vollenhove en Sint Jansklooster en op woensdag van de plaatsen verder in het land. In de manege worden alle kisten gesorteerd en verdeeld. Iedere groep heeft tijdens de prikdagen een aantal mensen die constant op en neer pendelen richting de manege om alle kisten op te halen en weer terug te brengen. Paardentrailers, aanhangwagens, kleine vrachtwagens en soms zelfs met auto’s. Als het kisten kan vervoeren, dan doet het zijn werk. Het zijn altijd drukke en gezellige dagen in de manege. Je spreekt veel mensen en hebt het over de gang van zaken bij iedere wagen.”

Verkopen

Als Corso Klooster is geweest, begint het plezier voor Robert. “Dan begint mijn taak. We doen veel samen, maar Richard van der Linde doet de inkoop en ik de verkoop. Wij zijn het eerste corso, dus nu begint de verkoop voor ons pas te draaien.” Alle corsogroepen geven een schatting door aan Robert van het aantal kisten dat zij denken van hun eigen veld te kunnen plukken. Met die schatting kan er worden verkocht in Nederland, België en Duitsland. “Ik vind het leuk werk om te doen, dat verkopen. Ik doe het nu al een tijdje en ik kan er wel van genieten. Het contact met de andere corso’s is ook leuk om te hebben.”

Geen bloementekort in 2022

Er zijn jaren dat er een bloementekort is door slecht weer of andere omstandigheden en dan moeten groepen creatief zijn. Normaal mag een corsogroep 5% alternatieve materialen op de wagen gebruiken. Tijdens een tekort kan dit percentage worden verhoogd. Dit jaar hoeft dit gelukkig niet, vertelt Robert. “Nee, het gaat dit jaar wel goed. Normaal zitten wij samen met het corso in Leersum, maar door de Vuelta-start in Utrecht is dit een week vervroegd en dus zijn er meer bloemen voor ons.”

Helpen

Mocht een groep dan toch te weinig bloemen hebben is er geen man overboord. “De meeste corsogroepen helpen elkaar. Als een groep bijvoorbeeld de wagen klaar heeft, sturen ze altijd een appje met welke kisten ze nog over hebben. Deze kunnen dan gratis worden opgehaald. Iedereen wil ten slotte een mooi corso waarin alle wagens meerijden.” Ook op een niveautje hoger wordt er meer samengewerkt. De bloemencommissies van Vollenhove en Sint Jansklooster bundelen steeds meer de krachten. “Zundert is oppermachtig, maar als wij samenwerken hebben wij er allebei profijt van. Je hebt meer aanbod, dus je kunt ook meer verkopen. Dat is gunstig voor alle corsogroepen.”

Aan de Kloosterse velden zal het niet gaan liggen, vertelt Robert. “De velden in Klooster staan er geweldig bij. Dit komt mede door investeringen die wij vanuit de provincie hebben gehad. Het beloven goede plukweken te worden.”

Social Media